top of page
Search

之前都有收到大家意見想講下 Twice ,今次就講咗屬於 Winter 嘅彩瑛先 !圖一: 彩瑛係適合比較鮮艷嘅顏色,顏色越 sharp ,佢本人就越明艷照人;相反如果佢妝容比較淡,衣服都比較素的話,整個人都會較樸素。

圖二: 雖然右邊妝容比較偏橙紅色,但因為帽係正紅色,加上黑白上衣,整體感覺就會較 Winter ,佢個人都充滿咗活力!

同樣係戴帽左邊就係 dusty pink ,雖然濁色咗少少但都係 cool tone ,所以都唔差,不過右邊再出色啲!
圖三: 同樣都係偏 nude 唇色,但左邊連眼妝都好素,加上貼近膚色嘅髮色,令佢成個人睇起來都有啲攰;而右圖雖然唇色都偏 nude ,但係 cool tone , 再加上淡粉紅嘅胭脂,同比較明顯嘅眼線,所以好適合屬於 Winter 但又想淡妝嘅你😉

圖四: 都係染咗鮮艷顏色嘅頭髮,而左邊係暖色調嘅橙色,右邊係冷色調嘅粉紅,彩瑛都會更白淨亮麗😍
圖五: 其實彩瑛淺色頭髮都可以 carry 到,不過妝容同衣服就要著番鮮艷啲,因為 Winter 係需要對比度!左圖佢頭髮已經係接近膚色,再加上米色上衣,整個人就好似同件衫黐咗地一樣,好無氣息;右圖,佢著番對比度強烈嘅圖案,加上紅色作 accent color ,感覺張相都有動感😆

圖六: 左圖秋天嘅髮色同妝容,對於彩瑛有一點樸素,好似突出唔到佢嘅個性;右圖用番佢適合高對比度嘅妝容,即刻神采飛揚啲,會比較有個性啲😉

圖七: 同樣係全黑 outfit ,但左圖髮色偏霧面加上 nude 嘅膚妝,佢俾人感覺會面無血色啲;右圖因為加咗紅唇,都已經精神好多!所以各位屬於冬天嘅你,真係唔好咁懶😅

圖八: 雖然右圖嘅 sweater 嘅顏色都唔算好 Winter ,但加埋彩瑛適合嘅彩容,就算係 causal look 都會覺得好好睇;而左圖全大地色,彩瑛嘅黑眼圈都好似明顯咗!

圖九: 因為係 Winter 屬性,所以就算化咗全妝,全頭灰色都係會顯攰;而亦係因為 Winter ,所以就算係螢光綠,彩瑛都無俾套衫搶 focus ,反而更顯氣息好!

圖十: 彩瑛一著 sharp 色就會好似自帶反光板咁, 就算係淡妝,都會顯得又白又精神;左邊當然燈光有影響,但無咗 cool tone 嘅亮色襯托,都係會差少少!

Comments


bottom of page